เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ที่สนใจ ในการปฏิบัติธรรม ทุก ๆ ท่าน วัดพนมพนาวาสยินดีต้อนรับ โทร.082-695-6599