ช่องทางการติดต่อทางวัดพนมพนาวาส จ.ฉะเชิงเทรา

พระครูพนมวนานุรักษ์

เจ้าอาวาสวัดพนมพนาวาส

ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งที่ 6

โทร 082-695-6599

Email: watphanomphanawat@gmail.com

************************************************************************
พระเจตนิพิฐ พุทฺธญาโณ (กาวิละ)

ผู้ดูแลค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, พระเจ้าหน้าที่

โทร. 096-221-2224 (ติดภาระงาน ที่ มหาลัย มจร วังน้อย)

FB : วัดพนมพนาวาส จังหวัดฉะเชิงเทรา

Email : thammaeasy@hotmail.com

************************************************************************
พระประเมศ ปวโร

พระเจ้าหน้าที่ แผนกช่างทั่วไป (ติดเดินธุดงค์ ถึงเดือน มีนาคม)

โทร. 081-799-4738

************************************************************************
แม่ชีปนัดดา

ติดต่อห้องพัก เวลามาปฏิบัติธรรม

โทร. 092-682-8822

************************************************************************

• ที่อยู่ เลขที่ 75 หมู่ที่ 3 ตำบลคอลงขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140


แผนที่วัด

แผนที่เดินทาง