ภาพกิจกรรม ค่ายอบรมนักเรียน


สามารถติดตามได้ที่ facebook : กดลิ้ง Phra Jetnipit Putthayano