งานทอดกฐิน
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สนใจจองกฐิน หรือ เป็นเจ้าภาพโรงงาน
ติดต่อได้ที่เจ้าอาวาส "พระครูพนมวนานุรักษ์"
ติดต่อเจ้าอาวาส กดข้อความนี้ได้เลย

งานปริวาสกรรม วันที่ ๒๐ - ๒๙ มีนาคม ของทุกปี